Loading...

Tag: บ้าน

สินเชื่อบ้าน

ข่าวดี! ธอส. จับมือกบข. ปล่อยสินเชื่อกู้บ้าน ดอกเบี้ย 0%

ธอส.จับมือกบข. ส่งเสริมสมาชิกกบข. มีบ้านเป็นของตนเอง ภายใต้วงเงิน 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0% ต่อปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้  ยื่นกู้และทำนิติกรรมได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) จัดทำ“โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14” ภายใต้วงเงินกู้รวม 500 ล้านบาท ให้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0% ต่อปี  ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR–2.75% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.75% ต่อปี  เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปี เท่ากับ 2.91% ต่อปีเท่านั้น ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.25% ต่อปี กรณีกู้ชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย […]

Read More
Skip to toolbar