Loading...

Blog

Condo in phuket

วิธีกู้ซื้อคอนโดมือสองให้ได้วงเงินสูงๆ

จะกู้ซื้อคอนโดมือสอง ไม่ต้องกังวลว่าจะได้วงเงินต่ำกว่าการกู้ซื้อคอนโดใหม่ ลองมาดูวิธีและขั้นตอนที่ทำให้การกู้ของคุณได้วงเงินสูง ๆ

เมื่อคิดจะกู้ซื้อคอนโดมือสอง ผู้กู้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การกู้ซื้อคอนโดมือสองมีความแตกต่างจากการกู้ซื้อคอนโดมือหนึงอยู่พอสมควร โดยเฉพาะวงเงินกู้คอนโดมือสองที่ธนาคารมักจะอนุมัติต่ำกว่าวงเงินกู้คอนโดใหม่ แต่เราจะเสนออีกวิธีให้คุณลอง

อ่านดูได้ที่:

http://bit.ly/2AJSSAK

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar